Khamis, 24 Februari 2011

Perkataan bahasa Arab terbahagi kepada 3 bahagiaN

Perkataan bahasa Arab terbahagi kepada 3 bahagian:
# Kata nama اسم
# Kata kerja فعل
# Huruf حرف

Kata Nama اسم

Ia adalah setiap perkataan yang menunjukkan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda tidak bernyawa, tempat, masa, sifat dan makna yang tidak dipengaruhi (tidak terikat) oleh masa.

Contohnya: رجل, أسد , زهرة , حائط , القاهرة , شهر , نظيف , استقلال

Kata nama dapat dikenali dengan beberapa ciri berikut:

1. Perkataan tersebut diakhiri dengan tanda tanwin.

Contoh: رجلٌ

2. Perkataan tersebut mempunyai alif dan lam.

Contoh: الرجل

3. Sebelum perkataan tersebut, terdapat kata sendi ‘kata seru’ di awalnya.

Contoh: يا رجلُ

4. Sebelum perkataan tersebut, terdapat kata sendi atau sandaran.

Contoh: على الشجرة ، غصن الشجرة

5. Perkataan tersebut mengkhabarkan mengenainya.

Contoh: الكتاب مفيد

Kata Kerja(الفعل)

Setiap perkataan yang menunjukkan berlakunya sesuatu perkara pada masa yang tertentu.

Contoh: كتب – يكتب – أكتب

Ia dapat dikenali dengan beberapa ciri berikut:

1. Perkataan tersebut bersambung dengan ‘ta faail’ تاء الفاعل

Contoh: كتبتُ – سكرتَ

2. Perkataan tersebut bersambung dengan ‘ta ta’nith’ تاء التأنث

Contoh: كتبتْ – تكتب

3. Perkataan tersebut bersambung dengan ‘ya’ mukhatabah’ ياء المخاطبة

Contoh: تكتبِين – أشكرِي

4. Perkataan tersebut bersambung dengan ‘nun taukid’ نون التوكيد

Contoh:ليكتنَّ – أشكرنَّ

Huruf

Iaitu setiap perkataan yang tidak memberi makna melainkan ia bergabung dengan perkataan lain.

Contoh: في – أن – - هل – لم

Tiada ulasan:

Catat Ulasan