Ahad, 6 Mac 2011

FAIDAH WAZAN-WAZAN (ilmu shorof)
Kitab Amtsilah Tashrifiyah
Oleh Syaikh Muhammad Ma'shum Bin 'Aliy

WAZAN FA'-'ALA
فَعَّلَ
Fi'il tsulatsi mujarrad dipindah ke wazan fa'-'ala (dobel 'ain) mempunyai 5 faidah/kegunaan:

1. LIT-TA'DIYAH /memuta'addikan fi'il lazim.
Contoh:
فَرَّحَ زيد عمرا
FARROHA ZAIDUN 'AMRON "Zaid MENGGEMBIRAKAN 'Amar".
(bentuk asal fi'il lazim FAROHA = gembira)

2. LIT-TAKTSIIR /menunjukkan memperbanyak.
Contoh :
قطع زيد الحبل
QOTHTHO'A ZAIDUN AL-HABLA "Zaid memotong-motong tali"
(menjadiakannya banyak potongan. Bentuk asal fi'il QOTHO'A=memotong 1 potongan)

3. LIN-NISBAH /menisbatkan maf'uul (objek) pada bentuk asal fi'il.
Contoh:
كفر زيد عمرا
KAFFARO ZAIDUN 'AMRON "Zaid mengkafirkan 'Amar"
(menisbatkannya pada bentuk asal fiil KAFARO=kafir)

4. LI SALBI /membuang bentuk asal fi'il dari objeknya (maf'ulnya)
Contoh:
قشر زيد الرمان
QOSYSYARO ZAIDU AR-RUMMAANA "zaid menguliti buah delima"
(yakni membuang kulitnya, bentuk asal fi'il QOSYIRO=berkulit)

5. LIT-TIKHOODIL-FI'LI MINAL-ISMI /menjadikan fi'il dari isim.
Contoh:
خيم القوم
KHOYYAMA AL-QOUMU "Kaum itu berkemah"
(yakni, mereka mendirikan dan tinggal di kemah, asal bentuknya kalimah isim yaitu KHIYAAM=kemah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan