Ahad, 6 Mac 2011

RANGKUMAN:
HURUF2 JARR
* Disebut juga: huruful khofdi, huruful idhofah
* Huruf Jarr ada 20, dengan rincian:
= 1. Bisa berupa harf, bisa berupa fi'il, ada 3: 
a. Kholaa = mengecualikan 
b. 'Adaa = melainkan
c. Haasyaa = melainkan 
= 2. Syadz/menyimpang dlm beramal jarr, ada 3:
a. Mataa = dari (logat kabilah Hudzail)
b. La'alla = semoga(logat kabilah 'Uqoil)
c. Kay = supaya (masuk pd MAA istifhamiyah, MAA mashdariyah, AN mashdariyah).
= 3. Yang bisa Masuk pada isim Dhohir dan isim Dhomir, ada 7:
a. Min = dari 
b. Fii = dalam 
c. 'An = dari
d. 'Alaa = diatas 
e. Ilaa = ke, sampai
f. Ba' (bi) = demi, sebab, dgn
g. Lam (li) = milik, karena
= 4. Khusus masuk pada isim Dhohir, ada 7: 
a. Kaf (ka) = seperti
b. Wawu qosam (utk sumpah) = demi ..
c. Ta' qosam = demi ..
d. Mudz = sejak ..
e. Mundzu = sejak ..
f. Rubba = banyak
g. Hattaa = hingga, sampai
* NB:
1. Kaf , Wawu, Hattaa => khusus pada isim dhohir (mutlak ?)
2. Ta' => khusus masuk lafazh "Alloh" dan "Robb" (=Tuhan)
3. Rubba => khusus masuk pada isim Nakiroh
4. 'An, 'Alaa, Kaf, Mudz, Mundzu =>:
1. Bisa berfungsi Harf jarr 
2. Bisa befungsi Isim, dengan ktentuan:
a. 'An: bermakna Jaanib = disamping (hrs didahului MIN > min 'an ..)
b. 'Alaa: bermakna Fauqo = diatas (hrs didahului MIN > min 'alaa ..)
c. Kaf: bermakna mitslu = seperti
(ref: jamiu durus 3/167-168 ; at-tashriih 'alaa at-taudhiih 2/3)
* Afwan tdk dilengkapi contoh2, smg dpt menyemangati utk mencari kterangan sndiri. Amin.

Tiada ulasan:

Catat Komen