Khamis, 31 Mac 2011

Kitab Jurumiyyah(Nahwu)
Jurumiyyah merupakan sebuah cabang ilmu dalam agama Islam bernama Ilmu Nahwu. Nahwu dikenal juga sebagai bapaknya ilmu, di karenakan nahwu merupakan sebuah ilmu alat untuk membaca tulisan-tulisan arab. Jurumiyyah merupakan sebuah kitab tipis yang biasa diguakan untuk memahami ilmu nahwu bagi tingkat pemula.
Ilmu Nahwu dipelopori oleh seorang bernama Abu Aswad Ad Duali. Berawal dari pertanyaan yang ia lontarkan pada anaknya di suatu malam. Beliau heran dan tak lazim mendengar jawaban yang diberi anaknya atas pertanyaan yang dilontarkan, sebab tak sesuai dengan susunan kata dan penempatan yang semestinya. Jawaban sang anak memang benar, akan tetapi jawban tersebut bias menghasilkan makna lain yang kurang pas maknanya. Dari sinilah Abu Aswad Ad Duali memulai menyusun Ilmu Nahwu tersebut.
Jurumiyyah adalah kitab nahwu dasar yang di karang ole Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As Sonhaji. Pada saat Jurumiyyah selesai di tulis beliau mencaburkan kitab tersebut ke dalam air, ajaibnya tinta tulisan kitab tersebut tak luntur sama sekali walaupun kertasnya basah.
Kitab Jurumyyah terdiri dari beberapa bab, awal bab di dahului dengan bab kalam laluI’rab, dan teru hingga di akhiri bab makhfudhotil asma. Selain Jurumiyyah masih banyak kitab nahwu lainnya seperti ‘imrithi oleh Syarifuddin Yahya Al ‘Imrithi, dan Alfiyyah Ibn Malik oleh Ibnu Malik Al Andalusi, seorang berkebangsaan Spanyol.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan